Volontära ledare

Våra ledare har en i huvudsak sammanhållande uppgift vilket innebär att de håller i övningar och samtal samt leder gruppen genom processer. Ledarna arbetar ideellt och har erfarenhet av och intresse för personlig utveckling, ledarskap, samhällsutveckling och psykologi. Alla volontärer är utbildade inom Ekskäret.

Våra volontärer använder våra kurser som en plattform för att få utföra det de tycker är viktigt och för att bidra till stiftelsen Ekskärets vision om ett mer medvetet och hållbart samhälle. Att engagera sig i Alv ska vara meningsfullt, kul och personligt utvecklande. Genom att lägga sitt engagemang i Alv får man tillgång till resurser, kompetens och nätverk som möjliggör – men också utvärderar och utvecklar – ens engagemang på ett sätt som är betydelsefullt för såväl en själv som vår framtida värld. Läs mer om våra volontärer och varför de engagerar sig nedan!

Sara Gumpert  Viktigt för mig: Sammanhang, meningsfullhet, kreativitet. Jag vill bidra till möjlighet till möten, med mig själv och andra, för ökad medvetenhet i mina val.

Sara Gumpert

Viktigt för mig: Sammanhang, meningsfullhet, kreativitet.

Jag vill bidra till möjlighet till möten, med mig själv och andra, för ökad medvetenhet i mina val.

Stephane Blandeau  Viktigt för mig: Frihet, humor/glädje, holistiskt lärande. Jag engagerar mig för att skapa mening och delaktighet och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Stephane Blandeau

Viktigt för mig: Frihet, humor/glädje, holistiskt lärande.

Jag engagerar mig för att skapa mening och delaktighet och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Maria Israelsson  Viktigt för mig: hälsan, magkänslan och närvaro. Jag engagerar mig för att skapa förutsättningar för att mötas på riktigt och skapa något mer kraftfullt än ett konsumtionssamhälle.

Maria Israelsson

Viktigt för mig: hälsan, magkänslan och närvaro.

Jag engagerar mig för att skapa förutsättningar för att mötas på riktigt och skapa något mer kraftfullt än ett konsumtionssamhälle.

 
Linda Åslev  Viktigt för mig: Glädje, närvaro, inspiration.  Jag engagerar mig för att detta fina sammanhang ger mig möjlighet att bidra till förändring och vägleda andra på deras resa.  

Linda Åslev

Viktigt för mig: Glädje, närvaro, inspiration. 

Jag engagerar mig för att detta fina sammanhang ger mig möjlighet att bidra till förändring och vägleda andra på deras resa.  

Helena Bjurberg  Viktigt för mig: naturen, medmänsklighet, energi Jag engagerar mig för att jag kan & för att jag vill bidra till och vara del av en viktig gemenskap som gör skillnad. 

Helena Bjurberg

Viktigt för mig: naturen, medmänsklighet, energi

Jag engagerar mig för att jag kan & för att jag vill bidra till och vara del av en viktig gemenskap som gör skillnad. 

Thomas Ekbom  Viktigt för mig: Självrespekt, vi-anda, generositet. Jag engagerar mig för att skapa plattformar för personlig och kollektiv utveckling och medkänsla.

Thomas Ekbom

Viktigt för mig: Självrespekt, vi-anda, generositet.

Jag engagerar mig för att skapa plattformar för personlig och kollektiv utveckling och medkänsla.

 
Svante Björklund  Viktigt för mig: medvetandeutveckling, helhetssyn, välbefinnande Jag engagerar mig för att medverka till att vi tar nästa kliv i vår utveckling, både enskilt och tillsammans.

Svante Björklund

Viktigt för mig: medvetandeutveckling, helhetssyn, välbefinnande

Jag engagerar mig för att medverka till att vi tar nästa kliv i vår utveckling, både enskilt och tillsammans.

Malin Oldsmark  Viktigt för mig: Genuinitet, Närvaro, Samskapande Jag engagerar mig för att få utforska vägar till ett mer medvetet, omhändertagande och välmående samhälle.  

Malin Oldsmark

Viktigt för mig: Genuinitet, Närvaro, Samskapande

Jag engagerar mig för att få utforska vägar till ett mer medvetet, omhändertagande och välmående samhälle.
 

Marie Söderberg  Viktigt för mig: Frihet, samhörighet, autenticitet Jag engagerar mig för att bidra till ett mänskligare samhälle genom att fler människor hittar mening och vad som är verkligt viktigt.

Marie Söderberg

Viktigt för mig: Frihet, samhörighet, autenticitet

Jag engagerar mig för att bidra till ett mänskligare samhälle genom att fler människor hittar mening och vad som är verkligt viktigt.

 
Elin Deurell  Viktigt för mig: Lärande, meningsfullhet, samskapande Jag engagerar mig för att jag vill skapa arenor för personlig utveckling och autentiska möten.

Elin Deurell

Viktigt för mig: Lärande, meningsfullhet, samskapande

Jag engagerar mig för att jag vill skapa arenor för personlig utveckling och autentiska möten.

Alexandra Berg  Viktigt för mig: Tillit, utmana, äkta  Jag engagerar mig för att det vi upplever på ALV är ”viktigt på riktigt” - att lyssna inåt och utvecklas, tillsammans!

Alexandra Berg

Viktigt för mig: Tillit, utmana, äkta 

Jag engagerar mig för att det vi upplever på ALV är ”viktigt på riktigt” - att lyssna inåt och utvecklas, tillsammans!

André Sturesson  Viktigt för mig: Autencitet, respekt, inkluderande.  Jag engagerar mig för att Ekskäret delar mycket av det jag tycker är viktigt: människor, utveckling, möten, skoj och allvar.

André Sturesson

Viktigt för mig: Autencitet, respekt, inkluderande. 

Jag engagerar mig för att Ekskäret delar mycket av det jag tycker är viktigt: människor, utveckling, möten, skoj och allvar.