Stiftelsen Ekskärets styrelse består av representanter för samarbetspartners som bidragit med viktig kompetens och inspiration under utvecklingen av Stiftelsen och dess verksamhet. 

Caroline Sahlborn Stiernstedt, styrelsen Stiftelsen Ekskäret
Harry McNeil, styrelseordförande Stiftelsen Ekskäret

Caroline Sahlborn Stiernstedt

Styrelseordförande
Caroline är Stiftelsen ordförande. Med bakgrund från bl a Tällberg Foundation har hon lång erfarenhet av utvecklings- och lärprocesser för företag och organisationer. Hon har skapat, lett och genomfört olika förändringsprojekt, ledarprogram, konferenser  och workshops både i Sverige och internationellt. Med Carolines erfarenhet, från privat, offentlig och ideell sektor, bidrar hon till utvecklingen av stiftelsens strategier och ökar kunskapen om förbättrat ledarskap och samutveckling.

 

Harry McNeil

Harry är VD för Futerra Stockholm och grundare av SE-Forum, Framtidsboxen, Protus och entreprenörsföretaget The Good Guys. Han har tidigare arbetat med allt från managementkonsultarbete till NGO-engagemang i olika länder, och tillför därför många viktiga perspektiv och erfarenheter vad gäller affärs- och ledarskapsutveckling. Harry bidrar också till Ekskäret med sin medryckande entusiasm och sin förmåga att tala så att alla lyssnar.

Tomas Björkman, styrelsen Stiftelsen Ekskäret

Tomas Björkman

Tomas är entreprenör och finansman, och har under 25 år byggt upp nytänkande internationella verksamheter inom bank och fastighet. Hans entreprenörskap i kombination med ett stort intresse för både samhälle och naturvetenskap var det som ledde till bildandet av Stiftelsen Ekskäret år 2008. Ända sedan dess har Tomas bidragit som strategiskt och operativt stöd, alltid full av nyfikenhet, energi och engagemang. 

 
Erik Fernholm, styrelsen Stiftelsen Ekskäret

Erik Fernholm

Erik Fernholm är entreprenör och en uppskattad talare och utbildare. Med sin akademiska bakgrund inom neurovetenskap, motivations- och lyckoforskning ger Erik kraftfulla perspektiv och verktyg för självledarskap, kreativitet och välbefinnande i en alltmer komplex värld. Erik är initiativtagare & medgrundare till Bättre Skolor, Growingminds, Lyckoaktivist och 29k. Erik samarbetar med filantroper och forskare inom Karolinska Institutet. 29k är senaste initiativet tillsammans med Norrsken Foundation.


 

Maja Frankel, styrelsen Stiftelsen Ekskäret

Maja Frankel

Maja är social entreprenör och har bl a grundat Framtidsboxen och konsultbyrån Frankel&Friends, som är specialiserad på mänskliga rättigheter och demokratiprojekt. Idag är hon skandinavienchef för Ashoka, världens ledande organisation för sociala entreprenörer. Tidigare har hon varit vice ordf i svenska UNICEF samt föreläsare, kurs- och processledare inom samhällsfrågor. Maja har kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap och global utveckling och är utbildad vid kaospiloterna. Maja bidrar till Ekskäret med kunskap om socialt entreprenörskap som förändrande kraft.

Göran Gennvi, styrelsen Stiftelsen Ekskäret

Göran Gennvi

Göran är grundare av Naturakademin Learning Lab AB. Han var en av de pionjärer som införde metoder för transformativ utveckling i Sverige och Europa, genom ett nära samarbete med Peter Senge och Otto Scharmer. Han har genomfört otaliga “Nature Quests” med både svenska och internationella toppledare. Göran besitter unik kunskap om hur dessa metoder fungerar och genomförs, vilket är av centralt värde för oss på Ekskäret. 

 
Hanna Hallin, styrelsen Stiftelsen Ekskäret

Hanna Hallin

Hanna har en bakgrund som chef för Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället, och som ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Idag arbetar hon med hållbar utveckling i näringslivet. Hanna bidrar till Ekskäret med nya vinklar och viktiga perspektiv på mänskliga rättigheter, ungas ledarskap och hållbar utveckling, men även med kunskap om hur dessa tankar kan kommuniceras till andra. 

Jan Artem Henriksson, styrelsen Stiftelsen Ekskäret

Jan Artem Henriksson

Jan är en av grundarna till SelfLeaders, som utbildar i värderingsbaserat ledarskap både i näringslivet och på ett antal högre lärosäten (såsom KTH, Chalmers, Uppsala Universitet och Handelshögskolan i Stockholm). Jan bidrar till Ekskäret genom sitt stora intresse för, och kunskap om, frågor som rör medvetandeutveckling och systemtänkande när det kommer till att skapa värderingsstyrda ledare och organisationer.