Protus

På Protus ungdomsläger utforskar man livets stora frågor utan färdiga svar och universella sanningar. Protus Camps är en spännande, varm och glädjefylld helhetsupplevelse där lekar, gruppövningar och diskussioner varvas med friluftsaktiviteter såsom bad, paddling och båtutflykter.

På Protus Camps utforskar man livets stora frågor utan färdiga svar och universella sanningar. Detta görs utifrån ett nyfiket utforskande förhållningssätt, vilket beskriver kärnan i Protus metodik. 

Det nyfikna utforskandet utgår från antagandet att varje individ har sina tankar, känslor och synsätt som engagerar men också från insikten att ett strukturerat sätt att kommunicera med andra kan hjälpa oss att utveckla dessa. I ett nyfiket utforskande samtal kan vi därför mötas med skilda perspektiv. Genom ett sådant samtal utvecklas både individens och gruppens förståelse.  

Under hela sommarhalvåret används ön Ekskäret av den ideella föreningen Protus som arrangerar läger (Protus Camps) för ungdomar.

Protus Camps är en spännande, varm och glädjefylld helhetsupplevelse där lekar, gruppövningar och diskussioner varvas med friluftsaktiviteter såsom bad, paddling och båtutflykter. 

Protus har sina rötter i Finland där den ursprungliga idéen var att skapa ett religiöst och ideologiskt obundet alternativ till konfirmationsläger och Stiftelsen Ekskäret startade Protus i Sverige under 2008.

De två första lägren anordnades på Barnens Ö i Uppland och 2010 stod anläggningen på ön Ekskäret klar med avsikten att Protus skulle erbjuda ungdomar att komma på sommarläger just i denna helt unika miljö. 

Protus nu på tre platser i Sverige

Protus var det första initiativet som utvecklades av Stiftelsen Ekskäret. Sedan 2015 anordnas Protusläger även i Skåne och Västra Götaland. Protus Camps har idag haft mer än 800 deltagare och lägren har varit otroligt uppskattade av både deltagare och ledare.

Lägerkänslan fortsätter 

Under sommarveckorna på sommarlägren byggs en fantastisk känsla av acceptans, glädje och samhörighet bland ungdomarna. Att vara toleranta, närvarande och nyfiket utforskande är förmågor som ungdomarna tillsammans bygger upp på lägren och för att bibehålla den känslan anordnas kvällsträffar i Protus regi, sk Protuscaféer.

På ett Protuscafé träffas vi för att ha diskussioner, föreläsningar och läxhjälp, men också bara för att ha meningsfulla lekar och allmänt mys. Protus anordnar också vinterläger med skidåkning och aktiviteter i sann Protusanda.

Ungdomar kan också välja att engagera sig i Protus verksamhet och det finns ungdomsgrupper som jobbar med olika former av kommunikation, t ex pod, magasin och facebook. Det finns också en alldeles nystartad teatergrupp. Här sätter ungdomarna själva agendan.

Att engagera sig i Protus

Protus erbjuder ungdomar olika möjligheter till engagemang i verksamheten. Ett sätt att engagera sig är att bli ledare och ta del av Protus Ledarutvecklingsprogram. Varje vår hålls utbildningshelger för blivande ledare och under utvecklingsträffar under resten av året ges ledarna möjlighet att utveckla sitt ledarskap ytterligare. 

Det finns också möjligheter att på andra sätt engagera sig genom att stötta ungdomar i deras engagemang. Kontakta oss för mer information om detta. 

Läs mer om Protus på www.protus.se.