Om Stiftelsen Ekskäret

Stiftelsen Ekskäret vill facilitera samskapandet av ett mer medvetet samhälle. Vi vill vara en aktiv medskapare i utvecklingen av vårt samhälle genom att stimulera individers medvetandeutveckling och livslånga lärande.

moderna_caroline.jpg

Det gör vi bland annat genom att skapa fysiska platser, arenor, för utforskande av livets stora frågor, för personlig utveckling och för frågor om hur vi bäst kan åstadkomma samhällsförändring. Mer specifikt använder vi arenorna för olika initiativ med syftet att stimulera hållbar utveckling för såväl individ, och organisation som samhälle. 

Stiftelsen vill uppmuntra individen att ifrågasätta och fördjupa sina insikter om samhällsnormer och värderingar och medmålsättningen att skapa en medveten samhällsförändring vill vi stärka fyra grundläggande förmågor för medvetandeutveckling; förmågan till perspektivtagande, medkänsla, komplexitetsmedvetenhet och samskapande. Dessa förmågor utgör en röd tråd i de olika verksamheterna. Läs mer om vad vi arbetar för, vår vision, mission och filosofi  på sidan Vårt DNA. 

Stiftelsen Ekskäret drivs utan vinstintressen och är en religiöst och ideologiskt obunden organisation.

Återinvestering i verksamheten

Vår organisatoriska kärna är en stiftelse, Stiftelsen Ekskäret, som drivs utifrån ett socialt entreprenörskap. Även de delar av verksamheten som drivs på marknadsmässig basis ska göra samhällsnytta och vinsten återinvesteras därför i verksamheten för att stötta de verksamheter och initiativ som ännu är bidragsfinansierade. 

Det började med en ö i Stockholms skärgård

Grunden till Stiftelsen Ekskäret lades 2008 av finansmannen och entreprenören Tomas Björkman. Stiftelsens första stora projekt var ön Ekskäret som ligger belägen i Stockholms mellanskärgård. Målet var att skapa en fysisk plats för livets och samhällets stora frågor.

Ett år senare började byggnationen av en anläggning som skulle manifestera denna vision. Den stod färdig 2011 och blev då nominerad som en av fyra till Sveriges förnämsta arkitekturpris, Kasper Sahlin-priset, för sin speciella utformning helt i trä med oregelbundna vinklar och nivåer anpassade till terrängen för att smälta in. Med sin genomtänkta enkelhet och exklusivitet är ön Ekskäret en unik plats med de bästa förutsättningarna för nyfikna möten, samtal och reflektion. 

Idag fungerar ön som basen för många av stiftelsens egna initiativ och möten. Under hela sommarhalvåret fylls ön med ungdomar från organisationen Protus. Under höst, vinter och vår hyrs anläggningen också ut till företag och organisationer som vill använda öns unika miljö för ett annorlunda möte.  Sedan 2016 finns stiftelsen också etablerad i centrala Stockholm genom arenan Ekskäret Klustret.