Learning Labs

Stiftelsen Ekskäret anordnar så kallade Learning Labs, ofta tillsammans med andra aktörer. Dessa nyfiket utforskande workshops, samtal och möten handlar om ämnen som vi vill utforska på ett djupare plan och kan exempelvis handla om samhällsproblem ur ett systemperspektiv, om möjligheten att utveckla världens ekonomiska system till att bli mer rättvisa och miljömässigt hållbara, eller att utforska hur framtidens samhälle kan komma att se ut. 

Nedan presenteras ett litet urval av de många Learning Labs vi haft på senare tid.