Konferenser om Social Hållbarhet

Tillsammans med det tvärvetenskapliga forskningscentrat Centrum för Social Hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet anordnar Stiftelsen Ekskäret årligen utforskande konferenser på temat social hållbarhet.

Konsten att hantera en föränderlig framtid (2017)

Har vi tillräckligt med kapacitet och visdom för att vilja och kunna agera i en tid av stora förändringar? Det var frågeställningen när vi arrangerade heldagen 'Konsten att hantera en föränderlig framtid' den 5:e december på Moderna Museet.

Teknologisk och kulturell utveckling har givit oss människor mer makt och möjligheter än någonsin. Samtidigt riskerar vi att åsamka oss själva och världen stor skada. Vilka förmågor behöver vi för att axla den betydelsefulla rollen som respektfulla, kompetenta och nyfikna arvtagare, förvaltare och utforskare av oss själva och världen?

Under dagen fick vi lyssna på forskare och talare från olika fält som delade med sig av sin aktuella kunskap kring hur vi människor fungerar, lär och kan utvecklas för att möta morgondagens utmaningar. Under lunchen hade vi också möjlighet att besöka  utställningen "Manipulera Världen" av Öyvind Fahlström för att utforska vad det betyder för konstnärer att "manipulera världen", i en tid av alternativ fakta, relativa sanningar och fragmenterade berättelser. 

 

VISDOM: Klok på alla sätt. Och vis. (2016)

Den 5 december 2016 arrangerades på Karolinska Instititutet konferensen 'VISDOM: Klok på alla sätt. Och vis'. Det blev en dag med kloka föredragshållare, inspiratörer och andra visa inslag. 

Tillsammans sökte vi nya perspektiv på begreppet visdom och vad det betyder för individ, organisation och samhälle. Med avstamp i modern forskning, öppnade vi för en reflektion kring hur visdom kan aktualiseras 2016. Konferensens upplägg bjöd in till att utforska visdom ur olika perspektiv. Ett var det akademiska perspektivet på visdomsbegreppet; från visdom som fenomen till kompetens, ledarskap och värderingar i ett klokt samhälle. Det andra perspektivet var det personliga där vi genom övningar strävar efter en förståelse för vad visdom är. Det tredje perspektivet handlade om hur vi kan interagera med andra för att fördjupa vår visdom. 

UR Samtiden var på plats och har publicerat klipp med föredragshållarna som ger sitt speciella perspektiv på begreppet visdom. Se videoklippen på UR Samtiden.
 

TILLIT: Från cell till samhälle (2015)

Se trailer från heldagen "Tillit från cell till samhälle"!

Den 3 november 2015 anordnade vi en heldag på Karolinska Institutet om Tillit.

Syftet var att utforska begreppet tillit genom olika forskningsperspektiv – från hjärnforskning och psykologi till sociologi, statsvetenskap och kulturhälsoforskning.

Upplägget var föreläsningar varvade med reflektion och samtal runt borden.

UR Samtiden var på plats vid konferensen och har publicerat nio klipp med olika föredragshållare som var och en ger sitt perspektiv på begreppet tillit. Utforska konferensen på UR Samtidens webbplats.

 

PROGRAMMET:

Tillit från cell till samhälle
Erik Blennberger, professor i etik

Den svala svenska tilliten
Lars Trägårdh, professor i historia.

När vi känner tillit
Walter Osika, stressforskare vid Karolinska Institutet

Med känsla för att skapa tillit
Christina Andersson och Katja Bergsten, psykologer

Förutsättningar för tillit
 Susanna Wallman Lundåsen, forskaren och statsvetaren

Tre ord om tillit
Jan Mewes, forskare i sociologi

Förändra företag till tillit
Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi.

Att lära ut tillit
Julia Romanowska, konstnärlig master i musik och pedagogik.

Olika syn på tillit
Panelsamtal om tillit och medkänsla. Barn ska kunna känna sig trygga och förstå vad medkänsla är redan på förskolan. Sociologen Jan Mewes menar att det skapar bättre tillit. Han samtalar med Christina Andersson, psykolog; Miia Paakkanen, forskare, positiv psykologi; Erik Blennberger, professor i etik. Moderator: Kattis Ahlström. 

 

På jakt efter en socialt hållbar värld (2014)

Se trailer från vår dag om social hållbarhet tillsammans med CSS!

Den 6 november 2014 arrangerade Stiftelsen Ekskäret och CSS en summit om social hållbarhet för att utbyta erfarenheter och insikter och med syfte att etablera och utveckla ett samarbete.

Förmiddagen ägnades åt korta föreläsningar av experter från båda organisationerna varvat med smågruppsdiskussioner där ca 50 gäster deltog. På eftermiddagen diskuterade vi framtida program och projekt. Dagen innehöll diskussioner kring vad är social hållbarhet är och hur kan vi arbeta för en ökad personlig utveckling som bidrar till människors förmåga att bättre hantera en alltmer föränderlig och komplex värld.