För ökad medvetenhet hos individ, organisation och samhälle

 

Stiftelsen Ekskäret vill bidra till en mer medveten och hållbar värld där människor skapar välmående åt sig själva, varandra och samhället.

Vi lever i en tid av stora förändringar. Vi har redan tagit steget in i det digitala, globala och mer komplexa samhället. Teknologisk och kulturell utveckling har givit oss mer makt och möjligheter än någonsin. Samtidigt riskerar vi att åsamka oss själva och världen stor skada. Fler måste därför ta ett aktivt ansvar för sina individuella - och våra gemensamma handlingar. Hur kan vi öka vår förståelse om oss själva, andra och det samhälle vi skapar, lever och verkar i? Hur kan vi ta ett större ansvar och bidra till ökat välmående för oss själva och andra?

Under 10 år har stiftelsen Ekskäret arbetat för att utveckla platser och sammanhang med start i ungdomsläger, Protus, till att nu även erbjuda program för vuxna och lab för organisations- och samhällsutveckling. På vetenskaplig grund, bl.a. i samarbete med CSS vid Karolinska institutet och genom upplevelsebaserade övningar har program skapats och utifrån dessa erfarenheter vet vi idag vad som krävs för att vi vuxna men också våra barn/unga ska utvecklas och må bra. Stiftelsen Ekskäret är en fristående, icke vinstdrivande organisation som i huvudsak idag bedriver sin verksamhet på två arenor; Ön Ekskäret i Stockholms skärgård och Ekskäret Klustret i Stockholm city. .

En tro på människan och hennes förmåga att utvecklas

Ekskäret tror på människan och hennes förmåga att utvecklas. Vi har alla mänskliga förmågor som kan hjälpa oss som individer att växa och att hantera ständig förändring och ökad komplexitet. Med en ökad inre mognad och ökad grad av öppenhet till förändring kommer vi kunna skapa en bättre värld tillsammans. Ekskäret tror att skapandet av trygga platser, tillsammans med naturen, kan fungera som en viktig katalysator i denna process av personlig utveckling. Därför arbetar vi för att stötta individer med ett transformativt lärande som bidrar till att utveckla och förstärka de fem förmågorna: öppenhet, compassion, perspektivsökande, ha en inre kompass och meningsskapande.


Aktuellt

Utveckla dig själv på ön Ekskäret

Vill du utforska vad som är viktigt för dig och hur du kan leva i en meningsfull riktning? Vill du ha tid, distans och hjälp att reflektera över vad som driver dig, vad som får dig att må bra och vad som gör att du känner meningsfullhet i livet? Då är vår helgkurs på Ekskäret kanske nått för dig?

Nästa kurs på ön äger rum 15-17 november. Läs mer och anmälan!.


dump självledarskapskurs.png

Kurser i ‘Självledarskap’ i Stockholm

I samarbete med Folkuniversitetet i Stockholm erbjuder vi under hösten två tillfällen att ta del av vår kurs i självledarskap. Fem kvällar på Ekskäret Klustret för dig som vill utveckla din förmåga att leda dig själv och att ta beslut i linje med vad som är viktigt för dig. Kursledare är Roger Hansson. 


Partner sociala medier.png


MIND//SHIFT i Almedalen

I år medverkar vi på Almedalsveckan som en del av initiativet MIND//SHIFT. Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhet och hållbarhet, nu behöver vi bli det för personlig mognad, livslångt lärande och psykisk hälsa. Det är vårt gemensamma ansvar att uppdatera vår folkbildning och tillsammans med offentliga och privata organisationer skapa arenor för mänskligt utveckling och där vårt välbefinnande och meningsskapande står i centrum. Vi behöver ett Mindshift som gör oss till bättre ledare av oss själva, varandra och planeten. Läs mer på www.mindshift.health!


Skärmavbild 2019-04-24 kl. 21.55.06.png

DN DEBATT 25/4 - Samhällsutmaningar kräver satsning på vuxenutveckling

I DN debatt torsdag skriver vi och andra företrädare för forskning, företag och organisationer:

På samma sätt som Sverige blev ett föregångsland när det gäller jämställdhet och hållbarhet kan vi bli det när det kommer till mänsklig mognad och visdom. Ett livslångt lärande, eller ”vuxenutveckling”, ger förutsättningar för individen att hantera den accelererande komplexiteten i världen och våra samhällen.

Läs hela artikeln här!


123.png

Delar du vår åsikt?

I torsdags skrev vi på DN Debatt att “Samhällsutmaningar kräver satsning på vuxenutveckling”. Vill du vara med och arbeta för ökad kunskap om vikten av livslångt lärande (vuxenutveckling) och visdom? Vill du skapa en sund organisation med ambition för alla medarbetare att utvecklas i?

Signera gärna vårt upprop här!. 


Skärmavbild 2019-03-01 kl. 12.55.53.png

Konferensen Dare to Develop Everyone 26 april

Är vi mogna nog att skapa en kultur i våra företag och organisationer där alla kan och får utvecklas? Välkommen till årets konferens för alla oss som är intresserade av mänsklig utveckling och samhällsförändring!

För femte året arrangerar vi den 26 april en konferens med Karolinska Institutet (CSS). I år utforskar vi konsten att skapa en kultur för mänsklig utveckling i våra företag och organisationer, dvs. en 'human growth arena'. Denna gång är Selfleaders medarrangör och tillsammans med dem kan vi stolt presentera Harvardprofessorn Robert Keagan som en av huvudtalarna. 

Läs mer om dagen här!


Skärmavbild 2018-06-01 kl. 15.37.50.png

Ön Ekskäret i Dagens Nyheter 

Visste ni att svenska fotbollslandslaget samlades på ön Ekskäret inför VM-kvalet för jobba med teambuilding och bli ett lag? I en lång artikel i Dagens Nyheter berättar förbundskaptenen Janne Andersson om varför de valde Ekskäret och vad som hände under dagarna på ön.

Läs artikeln på DN.se!