Fem förmågor för att växa som människa, team och organisation

Ekskäret tror på människan och hennes förmåga att utvecklas. Vi har alla mänskliga förmågor som kan hjälpa oss som individer att växa och att hantera ständig förändring och ökad komplexitet. Med en ökad inre mognad och ökad grad av öppenhet till förändring kommer vi kunna skapa en bättre värld tillsammans.

”Superskills for the 21st Century”

Stiftelsen Ekskäret arbetar för att stötta individer med ett transformativt lärande som bidrar till att utveckla och förstärka de fem förmågorna: öppenhet, compassion, perspektivsökande, ha en inre kompass och meningsskapande. De fem förmågorna är kluster av förmågor och bygger på tillgänglig forskning inom kognitiv neurovetenskap, psykologi och beteendeekonomi och som syftar till att stärka möjligheten för bättre beslutsfattande, växande och välmående.

Vi kallar lekfullt dessa färdigheter för mänskliga “superskills” – inte bara för att vi är övertygade om att vi alla måste utveckla dessa för att kunna fungera i en ständigt föränderlig, global och sammankopplad värld, utan också för att dessa förmågor alltid är värdefulla oavsett framtida teknologiutveckling. De hjälper oss att navigera och hantera det som är svårt och invecklat. Att ha en inre kompass och ha förmågan att navigera oss själva är en förutsättning för att ta större ansvar. Bara då kan vi bidra till en långsiktig hållbarhet hos oss själva, andra och i samhället. Förmågorna blir de mänskliga verktygen för att få nya insikter, kunna samskapa och ökad personlig mognad.

De fem förmågorna katalyserar ett livslångt lärande och främjar utveckling oavsett område i livet eller samhället. Förmågorna  går inte att lära sig på traditionellt vis. Att utveckla dem kan endast ske genom en längre och djupare process av transformativt lärande, ofta i samklang med utvecklande av  andra färdigheter som t.ex. lyssnade, nyfikenhet och mod.

Att utvecklas och bli mer medveten är inte att vara en bättre människa. Att vara mer medveten är att vara medveten om dig själv och din omgivning, och att göra medvetna val. Du är proaktiv istället för reaktiv och du är en aktiv agent för förändring. Det handlar om att bli mer människa – i relationer, på arbetsplatsen, i samhället och i världen.

De fem förmågorna sammanfattade

  • Öppenhet: Att jag möter situationer, människor, tankar och känslor med öppenhet, acceptans och tillåtelse

  • Compassion: Att möta mig själv och andra med värme, omtanke, ödmjukhet och integritet

  • Perspektivsökande: Att söka och ta in fler möjliga perspektiv för större förståelse för mig själv, andra och helheten

  • Ha en inre kompass: Att navigera mig själv med insikt om vad som är genuint viktigt för mig

  • Meningsskapande: Att jag ser och förstår mönster och min roll i den värld vi tillsammans skapar

Trygga platser för nyfiket utforskande

Med skapandet av trygga platser för nyfiket utforskande vill Stiftelsen Ekskäret bidra med sammanhang och platser där förmågorna kan tränas och utvecklas. Då behövs platser som är trygga, där individer och grupper kan vara öppna att möta sig själva och varandra med värme och omtanke (även i svåra frågor), hjälpa varandra att se och söka nya perspektiv, öka sin förståelse om vad som är viktigt för dem, sina organisationer och samhället, och bättre se hur de själva ingår och bidrar i ett större sammanhang. På så sätt kan vi alla ta bättre hand om oss själva och vara aktivt delaktiga i framtiden vi skapar.