Våra partners

Vi samskapar med utvalda idépartners och samarbetspartners från näringsliv, akademi och ideell sektor. 

Idépartners

I och med bildandet av stiftelsen Ekskäret har vi samarbetat och inspirerats av många olika organisationer. I en del av dessa har vi funnit tankegångar och idéer som har extra nära samhörighet med våra egna och det har fallit sig naturligt att ha ett ömsesidigt utbyte och olika former av samarbeten. Dessa organisationer har blivit våra Idépartners. Som Idépartners deltar de exempelvis i utformningen av Ekskärets kursverksamhet och har alltså ett stort inflytande på Ekskärets verksamhet. Genom att bidra med väl utvecklade metoder, kärnkompetenser och relevant forskning, blir organisationerna en självklar del av den vision som Ekskärets har.    

Ashoka

Ashoka är världens ledande organisation för socialt entreprenörskap och Changemaking. Under de senaste 30 åren har Ashoka valt 3,000 ledande sociala entreprenörer till Ashoka Fellows, försett dem med stipendier, professionellt stöd och tillgång till ett globalt nätverk av likasinnade i över 80 länder. Förutom att stötta ledande sociala entreprenörer arbetar Ashoka med ungdomar, institutioner, företag och enskilda för att multiplicera antalet Changemakers. Ashoka arbetar för en "Everyone a Changemaker" värld – en värld som reagerar snabbt och effektivt på sociala utmaningar, och där varje individ har friheten, förtroendet och samhällets stöd för att ta itu med sociala problem och driva på förändring.
www.scandinavia.ashoka.org

Centrum för Social Hållbarhet

Centrum for Social Sustainability (CSS) vid Karolinska Institutet är ett ledande internationellt tvärvetenskapligt centrum som samverkar kring forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning för ett socialt hållbart samhälle.CSS vision är: "Ett tillitsfullt och medmänskligt globalt samhälle".  www.socialsustainability.se

Naturakademin

Naturakademins syfte är att bidra till en långsiktig hållbar värld genom att bistå individer, ledare och organisationer till framgång genom ett ständigt lärande i samklang mellan människor, samhälle och natur. Deras pedagogiska idé ligger i dynamiken mellan reflektion och dialog. Naturakademin inspireras av naturens processer till ständig utveckling och förnyelse och använder gärna naturen som klassrum för snabbare och djupare inlärning, när så är lämpligt. Deras program baseras på mer än 20 års erfarenhet och empirisk forskning, primärt via MIT och Society for Organizational Learning.  
www.naturakademin.se

SelfLeaders

SelfLeaders grundades 2009 i samband med den första kursen i självledarskap på Handelshögskolan i Stockholm med visionen om en autentisk och långsiktigt hållbar värld. Idag finns våra moduler på fler lärosäten (såsom KTH, Chalmers, Uppsala Universitet och Lunds Universitet) samt vårt främsta fokus är på att hjälpa organisationer att bli verkligt värderingsstyrda med tusentals ledare och medarbetare som blir bättre på att förstå motivera och leda sig själva och andra.   
www.selfleaders.se