Våra partners

Vi samskapar med utvalda idépartners och samarbetspartners från näringsliv, akademi och ideell sektor. 

Idépartners

I och med bildandet av stiftelsen Ekskäret har vi samarbetat och inspirerats av många olika organisationer. I en del av dessa har vi funnit tankegångar och idéer som har extra nära samhörighet med våra egna och det har fallit sig naturligt att ha ett ömsesidigt utbyte och olika former av samarbeten. Dessa organisationer har blivit våra Idépartners. Som Idépartners deltar de exempelvis i utformningen av Ekskärets kursverksamhet och har alltså ett stort inflytande på Ekskärets verksamhet. Genom att bidra med väl utvecklade metoder, kärnkompetenser och relevant forskning, blir organisationerna en självklar del av den vision som Ekskärets har.    

Ashoka

Ashoka är världens ledande organisation för socialt entreprenörskap och Changemaking. Under de senaste 30 åren har Ashoka valt 3,000 ledande sociala entreprenörer till Ashoka Fellows, försett dem med stipendier, professionellt stöd och tillgång till ett globalt nätverk av likasinnade i över 80 länder. Förutom att stötta ledande sociala entreprenörer arbetar Ashoka med ungdomar, institutioner, företag och enskilda för att multiplicera antalet Changemakers. Ashoka arbetar för en "Everyone a Changemaker" värld – en värld som reagerar snabbt och effektivt på sociala utmaningar, och där varje individ har friheten, förtroendet och samhällets stöd för att ta itu med sociala problem och driva på förändring.
www.scandinavia.ashoka.org

Centrum för Social Hållbarhet

Centrum for Social Sustainability (CSS) vid Karolinska Institutet är ett ledande internationellt tvärvetenskapligt centrum som samverkar kring forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning för ett socialt hållbart samhälle.CSS vision är: "Ett tillitsfullt och medmänskligt globalt samhälle".  www.socialsustainability.se

Naturakademin

Naturakademins syfte är att bidra till en långsiktig hållbar värld genom att bistå individer, ledare och organisationer till framgång genom ett ständigt lärande i samklang mellan människor, samhälle och natur. Deras pedagogiska idé ligger i dynamiken mellan reflektion och dialog. Naturakademin inspireras av naturens processer till ständig utveckling och förnyelse och använder gärna naturen som klassrum för snabbare och djupare inlärning, när så är lämpligt. Deras program baseras på mer än 20 års erfarenhet och empirisk forskning, primärt via MIT och Society for Organizational Learning.  
www.naturakademin.se

SelfLeaders

SelfLeaders grundades 2009 i samband med den första kursen i självledarskap på Handelshögskolan i Stockholm med visionen om en autentisk och långsiktigt hållbar värld. Idag finns våra moduler på fler lärosäten (såsom KTH, Chalmers, Uppsala Universitet och Lunds Universitet) samt vårt främsta fokus är på att hjälpa organisationer att bli verkligt värderingsstyrda med tusentals ledare och medarbetare som blir bättre på att förstå motivera och leda sig själva och andra.   
www.selfleaders.se

 
 

Övriga samarbetspartners

Sime

Sime är skapat för att sprida kunskap om digitala möjligheter. Sime arrangerar Sime Stockholm, Sime Miami, Sime Next Generation (för ungdomar 13–17 år), Sime Consciousness (om den inre resan mot bättre ledarskap), Entreprenörskollo samt ett antal mindre event med branschledande partners. Sime är även ägare och en av grundarna till Epicenter, Stockholms digitala innovationshus.
www.sime.nu

Epicenter

Epicenter är Stockholms första digitala innovationshus. En kreativ mötesarena för snabbväxande digitala företag och storföretag som vill samarbeta utveckla och växla upp sin digitala affär. Medlemmar i Epicenter erbjuds allt från smarta kontor till innovationslabb och utbildningsprogram. Idag finns två innovationshus i hjärtat av Stockholm city vilka är en del av kvarteren Urban Escape Stockholm och Mood Stockholm. Epicenter har utvecklats i samarbete mellan AMF Fastigheter, SIME och Result AB.
www.epicenterstockholm.com

Gestaltakademin

För hela människan. Hela livet. Gestaltakademin har nära 40 års erfarenhet av att skapa utbildningar som ger resultat, vare sig det handlar om personlig utveckling, terapi eller hela organisationers växtkraft. 
www.gestaltakademin.se

Values Academy

Values Academy en ideell förening och ett engagerat forum för utbyte av idéer och kunskap som bidrar till insikter och möjliggör värderingsdrivna organisationer och människor. Values Academy driver aktivt en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av människor och samhälle. 
www.valuesacademy.se

Growingminds

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart. Growingminds är en växande plattform för alla oss vuxna som vill utvecklas i vårt föräldraskap. Genom tankeväckande forskningsinsikter utforskar vi nyfiket hur vi kan växa som föräldrar - tillsammans med våra barn.
www.growingminds.se

Bättre skolor

Vi är ett initiativ som vill utforska framtidens lärande och skapa framtidens skola på vetenskaplig grund! En skola som kan möta den mångfald och komplexitet som kännetecknar dagens samhälle och som på ett hållbart och hälsosamt sätt kan stötta varje elev i sin egen utveckling. 
www.battreskolor.se

Dedicated institute

Dedicated Institute är ett innovationsinstitut vars uppgift är att öka kapaciteten för klimatpositiva teknologier och affärsmodeller i samhället. Syftet är att bidra till ett nytt ekonomiskt paradigm som förstärker människans relation till varandra och till planeten.
www.dedicatedinstitute.org

Everyday School

Everyday är en skola för allt du inte fick lära dig i skolan som bygger på grundprincipen att alla människor har något att lära ut. Vi skapar välkomnande platser där människor kan dyka upp som de är och bidra med sina erfarenheter för att utforska hela spektrumet av vad det innebär att vara människa. Våra kurser och workshops ger dig värdefulla insikter och konkreta färdigheter som du kan använda i vardagen — oavsett om det gäller din karriär och ditt arbetsliv eller dina relationer och ditt privatliv.
www.everyday.school

Gro

Vi samarbetar med människor och organisationer i rörelsen mot ett hållbart samhälle.
Vår värld är fantastisk samtidigt som den är full av utmaningar kopplade till det sociala, miljön och det finansiella. Detta kräver innovation och en rörelse mot ett mer hållbart sätt att leva och verka för individer, organisationer och samhället i stort. Vi vill främja och stödja:

  • samarbete och medskapande på alla möjliga sätt,
  • individer att göra mer medvetna val,
  • grupper att samskapa och hantera komplexitet, 
  • organisationer att lyckas på ett hållbart sätt.

www.gro.nu